Japan Temperance Union


Contact

About our web sites
 
Tatukichi KOSHIO
Japan Temperance Union (Nippon Kinshu Doumei)
1-8-2 Nishikubo, Musashino-shi, Tokyo [180-0013]
koshio_nkd@kdt.biglobe.ne.jp

Junji KATO
1-2-9 Miyachiyo, Miyagino-ku, Sendai-shi,
Miyagi-Pref. [983-0044]
Miyachiyo Kato Clinic
Junji Kato e-mail

Office
 
Japan Temperance Union (Nippon Kinshu Doumei)
1-8-2 Nishikubo, Musashino-shi, Tokyo [180-0013]
Toshifumi KOSHIO
koshio@teikyo.co.jp
Toshihumi Koshio Tel Fax

 

  Back to Home Page (Japanese)

Japan Temperance Union